KitcheNex BBQ Pan กระทะปิ้งย่าง

฿999 ฿3,139

นวัตกรรมเคลือบผิวหินอ่อน 10 ชั้น ใหญ่พิเศษ 45ซม. พร้อมของแถมอีกมากมาย

 

Multi BBQ PAN

หน้ากว้างถึง 45cm

เคลือบหินอ่อน หนา 10 ชั้น ช่วยให้อาอารไม่ติดกระทะ
เคลือบหินอ่อนเคลือบนาโนซิลเวอร์สารเคลือบผิวด้านบนการเคลือบกลางสีรองพื้นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสีรองพื้นการเคลือบกลางสารเคลือบผิวด้านบนเคลือบนาโนซิลเวอร์เคลือบหินอ่อน

รูปแบบการกระจายความร้อน
พื้นผิวของกระทะออกแบบมาในลักษณะแบบคลื่นสามมิติ เพื่อป้องกันการเกาะติดของอาหารบนกระทะ

ที่จับกระทะ
มีที่จับกระทะทั้งสองด้านช่วยในการหยิบยกได้สะดวก

ข้อควรระวัง หากขับขณะร้อยควรมีผ้า หรือถุงมือผ้าช่วยในการหยิบยก

ช่องระบายน้ำมัน
น้ำมันจาการปิ้งย่าง จะถูกระบายออก ผ่านช่องระบายน้ำมัน เพื่อให้อาหารที่ย่างปราศจากน้ำมั้น และน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ช่องว่างต่างๆ
กระทะออกแบบมา มีช่องว่างหลายช่อง เพื่อความสะดวก และสนุกยิ่งขึ้น ในการปิ้งย่าง เช่นการนึ่งไข่ หรือชีสท้อปปิ้ง

พื้นผิวลาดเอียงเล็กน้อย
เพื่อให้น้ำมันไหลลงในช่องระบายน้ำมันโดยอัตโนมัติ

ขาเตาสี่ขา
ออกมาให้ใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือเตาปิคนิคได้เป็นอย่างดี