ช่องทางการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน
โดยกรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการโอน

หากมีข้อสงสัย โทร. 02-017-7888
หรือ LINE : @shoppingstation